English: (voor Nederlands scroll naar beneden)

Website under construction.

Directly to MeshTastic:
https://wolvex.nl/download/MeshTastic/

MeshTastic is a mesh networking platform that enables devices to communicate with each other over long distances (Long Range - LoRa) without relying (or paying) on traditional internet service providers (ISP), power sources, or wifi infrastructure.

A Mesh-node has the capability to be powered by solar energy, making it suitable for outdoor or remote areas where connectivity is scarce or unreliable.

Although Mesh also works through windows and walls at short range, it is primarily a 'line of sight' network. The distance record is currently 254km. (with 27dBm - 500 milliwatt !)

MeshTastic explained in a short video. Explained

The Mesh network can be used to send direct messages, but it's not comparable to WhatsApp or Telegram. It can, however, utilize encryption.
So you can set up an encrypted private network with your family or employees.

If everything fails, the power grid, the mobile phone towers, etc., Meshtastic, if the node is built on solar, can still operate.
You still can connect to the mesh network via your node and Bluetooth, Remember, your phone also needs to be charged via solar. (Thinking ahead is better than thinking afterward)

The MeshTastic network is set up by volunteers; more nodes mean a better network. Police, ambulance, and fire brigade could also use it in emergencies (obviously encrypted).
Multiple channels are available to set up something for each service, but unfortunately, everything has to go over one frequency. In the Netherlands that's 869.525 MHz.
It's possible for services to bypass this, but that doesn't fit within this framework. But if you like to know, the government has nothing to do with Mesh.

WolveX.nl is situated in the southeastern region of the Netherlands, within the city of Eindhoven.

EHV-BRC-33m S&F  (Eindhoven - Basis - Router_Client - 33meter high - Store & Forward)   TBEAM transmitting south, west and north.
EHV-BRCS-46m        (Eindhoven - Basis - Router_Client - Solar - 46meter high)                     RAK4631 Omni-directional
EHV-BCS-Yagi-NW   (Eindhoven - Basis - Client - Solar - 33meter high)                                  RAK4631 Yagi transmitting North-West
EHV-MC                    (Eindhoven - Mobile - Client)                                                                    RAK4631 Omni-directional

Kind regards,
Boca

BocaChica@duck.com

Disclaimer: Our nodes act as conduits for information transmitted through our network. We do not exercise control over the specific content of communication, and we are not responsible for the content of data transmitted through our network,
much like a telephone company that connects phones with each other and cannot be held responsible for the content of conversations.
=================================================================================================================================================

Dutch:

Website in aanbouw.

Direct naar MeshTastic:
https://wolvex.nl/download/MeshTastic/

MeshTastic is een mesh-netwerkplatform waarmee apparaten met elkaar kunnen communiceren over lange afstanden (Long Range - LoRa) zonder te hoeven (betalen) vertrouwen op traditionele internetproviders (ISP), stroombronnen of wifi-infrastructuur.

Een Mesh-node heeft de mogelijkheid om te worden gevoed door zonne-energie, waardoor het geschikt is voor binnen en buiten- of afgelegen gebieden waar connectiviteit schaars of onbetrouwbaar is.

Hoewel Mesh ook werkt door ramen en muren op korte afstand, is het voornamelijk een 'line of sight' netwerk. Het afstandsrecord is momenteel 254 km. (en dat met 27 dBm - 500 milliwatt!)

MeshTastic uitgelegd in een korte video. Explained

Het Mesh netwerk kan worden gebruikt om directe berichten te versturen, maar het is niet vergelijkbaar met WhatsApp of Telegram. Het Mesh netwerk is encrypted / gecodeerd.
Dus je kunt een versleuteld privénetwerk opzetten met je familie of werknemers.

Als alles uitvalt, het stroomnet, de mobiele telefoonmasten, enz., kan Meshtastic, als de node op zonne-energie is gebouwd, nog steeds werken.

Je kunt altijd een verbinding maken met het mesh-netwerk via je mesh node en Bluetooth. let op: je telefoon moet ook worden opgeladen via zonne energie. (voor-denken is beter dan na-denken)

Het MeshTastic-netwerk wordt opgezet door vrijwilligers, meer nodes betekend een beter netwerk. Politie, ambulance en brandweer zouden het in nood ook kunnen gebruiken.
(uiteraard versleuteld).
Er zijn meerdere kanalen beschikbaar om voor elke dienst iets op te zetten, alles moet helaas wel over een (1) frequentie in Nederland is dat 869.525 MHz
Het is mogelijk voor diensten om dit te omzeilen maar verdere uitleg hierover past niet in dit kader. Voor wie het wilt weten, de overheid heeft verder niets te maken met Mesh.

WolveX.nl bevindt zich in het zuidoosten van Nederland, in de stad Eindhoven.

EHV-BRC-33m S&F  (Eindhoven - Basis - Router_Client - 33meter hoog - Store & Forward)   TBEAM zend uit richting Zuid, West en Noord.
EHV-BRCS-46m        (Eindhoven - Basis - Router_Client - Solar - 46meter hoog)                     RAK4631 Omni-directional, alle richtingen.
EHV-BCS-Yagi-NW   (Eindhoven - Basis - Client - Solar - 33meter hoog)                                  RAK4631 Yagi zend richting  North-West.
EHV-MC                    (Eindhoven - Mobiel - Client)                                                                     RAK4631 Omni-directional, alle richtingen.

Groetjes,
Boca

BocaChica@duck.com

Disclaimer: Onze nodes fungeren als doorgeefluik voor informatie die via ons netwerk wordt verzonden. Wij oefenen geen controle uit over de specifieke inhoud van de communicatie, wij zijn niet verantwoordelijk
voor de inhoud van de gegevens die via ons netwerk worden overgedragen, net zoals een telefoonmaatschappij die telefoons met elkaar verbindt en niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud van gesprekken.
===============================================================================================================================